OVER YOUR NEXT CONCEPTS

Your Next Concepts ontwikkeld slimme tools voor opleidingsmanagers die studiegedrag van studenten inzichtelijk maakt om het studiesucces te verhogen. Deze gegevens worden geanalyseerd en gepresenteerd en zijn inzichtelijk voor de student, de docent en het management, zodat studiebegeleiders samen met de student het studiesucces kunnen verhogen.